1 
1-(2-Pirydylazo)-2-naftol (PAN) czda wsk 10g

A
Aceton

Acetonitryl

Acetyloaceton

Agar

Alizaryna żółta

Alkohol amylowy – n (pentanol-1)

Alkohol etylowy 96 %

Alkohol etylowy 99,8 %

Aminoantypiryna-4

Amoniak (Woda amoniakalna)

Amonu azotan

Amonu benzoesan

Amonu bromek

Amonu chlorek

Amonu dwuchromian

Amonu dwuwodorocytrynian bezwod czda (di-Amonu wodorocytrynian)

Amonu fluorek

Amonu fosforan I zasadowy czda (Amonu diwodorofosforan)

Amonu fosforan II zasadowy czda (di-Amonu wodorofosforan)

Amonu glinu siarczan 12 hydrat

Amonu jodek

Amonu molibdenian 4-hydrat

Amonu monovanadan

Amonu mrówczan

Amonu nadsiarczan

Amonu octan

Amonu rodanek

Amonu siarczan

Amonu węglan

Amonu wodorocytrynian bezwod

Amonu wodorodifluorek

Amonu wodorowęglan

Amonu żelaza (II) siarczan 6 hydrat

Amonu żelaza (III) siarczan 12 hydrat

Anilina cz

Antymonu (III) chlorek

B
Baru azotan

Baru chlorek 2 hydrat

Baru chromian

Baru nadchloran

Baru octan

Baru siarczan

Baru węglan

Baru wodorotlenek 8 hydrat

Benzen

Benzylu chlorek

Bezwodnik kwasu octowego

Bipirydyl-2,2

Bizmutu (III) azotan 5 hydrat

Błękit alkaliczny 6B wsk

Błękit bromofenolowy wsk

Błękit metylenowy wsk

Błękit metylowy

Błękit tymolowy wsk

Brom

Butanol -1 (alkohol n-butylowy)

Butanol-2

Butanon-2

Butylu octan

C
Ceru (III) chlorek 7 hydrat

Ceru (IV) siarczan 4 hydrat

Cezu chlorek czda

Chloralu wodzian

Chloramina T 3 hydrat

Chlorobenzen

Chloroform

Chromu (VI) tlenek

Chromu chlorek 6-hydrat

Cykloheksan

Cykloheksanol

Cykloheksanon

Cynawy chlorek uwod (Cyny II chlorek 2 hydrat)

Cynk metal.granulow.wolny od As

Cynku azotan 6 hydrat

Cynku chlorek bezwodny

Cynku tlenek

Cynu siarczan 7 hydrat

Cyny chlorek bezw

Czerń eriochromowa T wsk

Czerwień alizarynowa wsk

Czerwień fenolowa wsk

Czerwień Kongo

Czerwień metylowa wsk

Czerwień obojętna wsk

Czterochloroetylen

D
D-Fruktoza

Diaminoetan

Dichloroetan-1,2

Difenyloamina

Difenylokarbazon

Dimetyloaminobenzaldehyd-4

Dimetyloformamid – N,N

Dimetyloglioksym

Dimetylu sulfotlenek

Dioksan-1,4

E
Eriochromocyjanina R

Eter etylowy

Eter naftowy 40-65

Etylu octan

F
Fenantrolina-1,10

Fenantroliny chlorowodorek 1-hydrat

Fenol

Fenoloftaleina r-r 1% wsk

Fenoloftaleina wsk

Fenylenodiamina -1,4

Fenylohydrazyny chlorowodorek

Ferroiny siarczan 1/40 molar.wsk

Fiolet krystaliczny wsk

Fluoresceina wsk.

Formaldehyd 36-38%

Fosforu pięciotlenek

Fuksyna zasadowa ind.

G
Gliceryna bezwodna

Glicyna

Glikol etylenowy

Glin metal blaszki

Glinu azotan 9-hydrat

Glinu chlorek 6 hydrat

Glinu siarczan 16-hydrat

Glinu siarczan 18 hydrat

Glinu tlenek

Glinu wodorotlenek

Glukoza bezw

H
Heksan-n 96%

Heksan-n 99%

Heksanol-1

Hematoksylina BM

Heptan-n

Hydrazyny dichlorowodorek

Hydrazyny siarczan

Hydroksyloaminy chlorowodorek

Hydroksyloaminy siarczan

I
Izobutanol

Izooktan

J
Jod krystaliczny

Jod sublimowany

Jodu bromek (Jodu monobromek)

K
Kadmu azotan 4 hydrat

Kadmu octan 2 hydrat

Kadmu siarczan hydrat

Kalceina wsk

Kalces wsk – sól sodowa

Kobaltu (II) azotan 6 hydrat

Kobaltu (II) siarczan 7 hydrat

Krzemu dwutlenek

Ksylen

Kupral  (sodu dietyloditiokarbaminian)

Kwas adypinowy

Kwas amidosulfonowy

Kwas aminooctowy patrz: Glicyna

Kwas askorbinowy

Kwas azotowy sp.cz. SELECTIPUR

Kwas azotowy 65%

Kwas barbiturowy

Kwas benzoesowy

Kwas borowy

Kwas bursztynowy

Kwas chromotropowy sól sodowa

Kwas cytrynowy 1-hydrat

Kwas dinitrosalicylowy-3,5

Kwas fluorowodorowy 38-40%

Kwas fosforomolibdenowy hydrat

Kwas fosforowolframowy

Kwas glikolowy

Kwas glutaminowy-L

Kwas mrówkowy 85%

Kwas mrówkowy 98%

Kwas nadchlorowy 70%

Kwas nadjodowy

Kwas nadoctowy 13-16 %

Kwas octowy 80%

Kwas octowy 99,5% lodowaty

Kwas orto-fosforowy 85%

Kwas salicylowy

Kwas siarkowy min 95%

Kwas solny 35-38%

Kwas sulfanilowy

Kwas sulfosalicylowy 2 hydrat

Kwas szczawiowy 2-hydrat

Kwas toluenosulfonowy-4 1 hydrat

Kwas trójchlorooctowy

Kwas wersenowy

Kwas winowy

L
Lakmus wsk

Laktoza 1 hydrat

Lantanu (III) chlorek

Litu chlorek bezwodny

M
Magnez metal wióry

Magnezu azotan 6-hydrat

Magnezu nadchloran

Magnezu siarczan bezw

Magnezu tlenek

Magnezu tlenek lekki

Magnezu węglan zasadowy

Manganu (II) chlorek 4 hydrat

Manganu (II) siarczan 1 hydrat

Manganu (IV) tlenek

Mannit-D

Metanol

Metol

Miedzi (II) chlorek 2 hydrat

Miedzi (II) octan 1 hydrat

Miedzi (II) siarczan 5 hydrat

Miedzi (II) tlenek

Miedzi siarczan bezwodny

Miedziawy tlenek

Mieszanina Eschki

Mocznik

Molibdenu tlenek

Mureksyd 1-hydrat wsk.

N
N-(1-Naftylo) etylenodiaminy dichlorowodorek

Naftalen

Naftol-1

Naftol-2

Naftyloamina-1

Niklu (II) chlorek 6 hydrat

Nitroanilina-4

Nitrofenol–4

O
Octowy bezwodnik patrz: Bezwodnik kwasu octowego

Odczynnik Folina-Ciocalteu

Odczynnik Nesslera

Olej silikonowy do Łaźni

Ołowiu (II) azotan

Ołowiu (II) octan 3 hydrat

Ołowiu (II) siarczan

Ołowiu (II) węglan

Oranż ksylenolowy wsk

Oranż metylowy wsk.

Orto-tolidyny dichlorowodorek

P
Pararozaniliny chlorowodorek b.m.

Pentan

Piasek morski

Pirogalol

Pirydylazo-4 rezorcyna wsk

Pirydyna

Potasu antymonylu winian 0,5 hydrat

Potasu azotan

Potasu azotyn

Potasu bromek

Potasu bromian

Potasu chloran

Potasu chlorek

Potasu chromian

Potasu dichromian

Potasu fluorek bezwodny

Potasu fosforan I zas bezw (Potasu diwodorofosforan)

Potasu fosforan II zas bezw (di-Potasu wodorofosforan)

Potasu ftalan kwaśny

Potasu glinu siarczan 12-hydrat

Potasu jodan

Potasu jodek

Potasu nadchloran

Potasu nadjodan (Potasu metanadjodan)

Potasu nadmanganian

Potasu nadsiarczan

Potasu octan bezwodny

Potasu pirosiarczyn

Potasu rodanek

Potasu siarczan

Potasu sodu węglan

Potasu sodu winian 4 hydrat

Potasu węglan bezw

Potasu wodorosiarczan

Potasu wodorotlenek

Potasu wodorowęglan

Potasu wodorowinian

Potasu żelazicyjanek (III) (Potasu heksacyjanożelazian III)

Potasu żelazocyjanek (II) 3 hydrat (Potasu heksacyjanożelazian II)

Propanol-2

R
Rodamina B 1

Rtęci (II) azotan

Rtęci (II) chlorek

Rtęci (II) jodek czerwony

Rtęci (II) rodanek 99% (Rtęci II tiocyjanian)

Rtęci (II) siarczan

Rtęci (II) tlenek czerwony

Rtęci (II) tlenek żółty

S
Safranina T

Salicylaldehyd

Siarka sublimowana

Skrobia

Sodu arsenin

Sodu azotan

Sodu azotyn

Sodu azotynokobaltan (Sodu Heksanitrokobaltan III )

Sodu azydek

Sodu benzoesan

Sodu borowodorek

Sodu bromek

Sodu chloran

Sodu chlorek

Sodu cytrynian 2-hydrat (tri-Sodu cytrynian 2 hydrat )

Sodu czteroboran 10-hydrat

Sodu dietyloditiokarbaminian patrz – Kupral

Sodu dodecylosiarczan

Sodu dwuchromian

Sodu fluorek

Sodu fosforan I zas 1 hydrat (Sodu diwororofosforan 1 hydrat)

Sodu fosforan I zas 2 hydrat (Sodu diwodorofosforan)

Sodu fosforan II zas 12 hydrat (di-Sodu wodorofosforan )

Sodu jodan

Sodu jodek

Sodu metakrzemian 5 hydrat

Sodu metanadjodan

Sodu molibdenian 2-hydrat

Sodu nadsiarczan

Sodu octan 3 hydrat

Sodu octan bezw

Sodu pirofosforan

Sodu pirosiarczyn

Sodu rodanek

Sodu salicylan

Sodu selenin

Sodu siarczan 10 hydrat

Sodu siarczan bezwodny

Sodu siarczek 9hydrat

Sodu siarczyn bezw

Sodu szczawian

Sodu tiosiarczan 5 hydrat

Sodu tiosiarczan bezwodny

Sodu wersenian 2 hydrat

Sodu węglan 10 hydrat

Sodu węglan bezwodny

Sodu wodoroselenin

Sodu wodorotlenek

Sodu wodorowęglan

Sodu wodorowinian 1-hydrat

Sodu wolframian 2 hydrat

Srebra azotan

Srebra chlorek

Srebra siarczan

Stop Dewarda

Strontu azotan

Strontu siarczan

Strontu węglan

Sudan czarny bm

Sudan III b.m.

Sulfanilamid

T
Tetrachloroetan-1,1,2,2

Tetrahydrofuran

Tioacetamid

Tiomocznik

Toluen

Trichloroetylen

Trifenylotetrazoliowy chlorek (2,3,5-Trifenylotetrazoliowy chlorek)

Tris(Hydroksymetylo)aminometan

Tween 80

Tymol

Tymoloftaleina wsk.

Tytanu dwutlenek (Tytanu IV tlenek)

U
Urotropina

W
Wapnia azotan 4 hydrat

Wapnia chlorek 6H2O

Wapnia chlorek bezw. proszek

Wapnia chlorek bezw.gran.

Wapnia fosforan III zasadowy

Wapnia octan 1 hydrat

Wapnia siarczan 0,5 hydrat

Wapnia siarczan strącony 2-hydrat

Wapnia siarczan bezwodny

Wapnia tlenek

Wapnia węglan

Wapnia wodorotlenek

Węgla dwusiarczek

Węgla tetrachlorek

Woda amoniakalna 25%

Wodoru nadtlenek 30%

Z
Zieleń bromokrezolowa wsk

Zieleń brylantowa

Zieleń malachitowa wsk

Żel krzemionkowy szerokoporowaty 2-7 mm

Żel krzemionkowy wąskoporowaty 2-7 mm

Żelaza (III) azotan 9 hydrat

Żelaza (III) chlorek 6 hydrat

Żelaza (III) chlorek bezwod.

Żelazo metal proszek

Żelazo redukowane

Żółcień dwumetylowa


Proponowane towary dostępne są w dowolnych opakowaniach
i dowolnej czystości.
Na towary posiadamy aktualne karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. Karty udostępniamy na żadanie odbiorcy.

Zamów kartę drogą mailową:
Zamów kartę dzwoniąc pod numery:

14 637-36-38
502-69-69-69
506-48-26-68